„RESPEKT K PŮVODNÍMU A VSTUP SOUČASNÉHO“

OTAKAR KUČA

Znovuzrozená zahrada podél trati pod Vyšehradem. Místo, jehož genius loci nenechá nikoho v klidu. V éře první republiky ateliér a sochařská dílna Karla Nováka. V druhé půlce dvacátého století filiálka Trnkova ateliéru, detašované studio loutkového filmu pod vedením Břetislava Pojara. Dnes prostor, kde se potkává minulost se současností.

Do konce roku otevřenO

po předchozí domluvě

 
na telefonním čísle: 606 755 015
UMĚLECKÁ ZAHRADA NA INSTAGRAMU